Profi Credit a jeho možnosti

Profi Credit poskytuje pôžičky nie len občanom, ale aj podnikateľomProfi Credit patrí k jedným z najznámejších poskytovateľov nebankových pôžičiek na Slovensku. Známy je tiež pod transkripčnou formou Proficredit alebo Profikredit. Nebanková spoločnosť u nás funguje už od roku 2000, kedy bola známa pod názvom Profireal, čo je vlastne aj akási materská spoločnosť, existujúceho pod týmto menom od roku 2008. Do roku 2011 poskytla svojim klientom 44,5 milióna eur. Má k dispozícii 450 finančných agentov, ktorí sú ochotní navštíviť svojich zákazníkov (aj potenciálnych) po celom Slovensku.

Pôžička

Rýchla Profi Credit pôžička umožňuje doručenie vami žiadaných financií už do 24 hodín od schválenia žiadosti. Čo sa týka sumy, ktorú máte prostredníctvom tejto spoločnosti k užívaniu, od 300 eur siaha až do 4000 eur. Veľkú obľúbenosť týchto pôžičiek vidieť na finančných výsledkoch firmy.

Vo všeobecnosti by sme mohli pôžičky rozdeliť podľa toho, kto o nich požiada:

  1. občania – tzv. zamestnanecký úver
  2. podnikatelia

1. pre občanov

Tento typ pôžičky sa adresuje hlavne tým, ktorých prekvapili nečakané výdaje. Ak máte stály príjem, máte veľké šance na schválenie žiadosti. Do tejto kategórie pôžičky je možné zaradiť aj dôchodcov, ženy na materskej dovolenke, ako aj pracujúcich za hranicami Slovenska. K žiadosti nie je treba dokladovať účel.

Profi Credit pri tomto type pôžičky sprostredkováva peniaze vo výške od 300 eur do 1500 eur. Splácať je možné po dobu 18 až 42 mesiacov. Peniaze vám budú odoslané na účet.

Čo je potrebné doložiť k pôžičke pre zamestnancov?

V prvom rade je dôležitý OP žiadateľa (alebo aj jeho ručiteľa) a kartička k bežnému účtu. Z názvu vyplýva, že je potrebný doklad o príjme overený zamestnávateľom (poprípade dokumenty ako oxeroxovaná pracovná zmluva, výpisy z účtu s výplatou za posledné 3 mesiace a výplatná páska za posledný odpracovaný mesiac). Dôchodcovia musia predložiť dôchodkový výmer. Dokladovať je potrebné aj aspoň jeden z bežných mesačných nákladov (SIPO, platba za elektrinu…), ako aj príjmy navyše (prídavky…).

Ak svoju pôžičku riadne splácate, máte možnosť na tzv. revolving, to znamená, že počas splácania vám môže Profi Credit Slovakia poskytnúť ďalšie finančné prostriedky. Znovu sa vracajúci zákazníci majú pri posudzovaní žiadosti výhodu.

Všeobecnými podmienkami na schválenie žiadosti sú: mať pravidelný mesačný príjem, ako aj byť plnoletý (mať nad 18 rokov).

2. pre podnikateľov

Profi Credit poskytuje pre podnikateľov 2 typy úverov, pri ktorých umožňuje pôžičku vo výške od 1000 eur do 4000 eur:

a, Preklenovací úver so splatnosťou 3 – 18 mesiacov je dostupný pre podnikateľov vykonávajúcich činnosť aspoň 18 mesiacov, ktorých hrubý ročný príjem je aspoň 10 000eur

b, PROFI úver so splatnosťou 24 – 48 mesiacov je vhodný aj pre začínajúcich podnikateľov, ktorých hrubý ročný príjem je aspoň 4 999 eur; v prípade, ak podnikáte menej ako 12 mesiacov a ak váš hrubý ročný príjem je nižší ako 10 000 eur je pri tomto type úveru nevyhnutný bonitný spoludlžník

Aké sú výhody pôžičky pre podnikateľov?

Vaša žiadosť o úver bude posúdená na základe hrubých ročných príjmov (teda momentálne nemusíte vykazovať zisk). Ponúka sa vám možnosť bezplatne odložiť 2 splátky, poprípade splatiť váš úver predčasne. Neplatíte žiaden poplatok za poskytnutie úveru. Nemusíte dokladovať podnikateľský plán ani znalecký posudok na doložený majetok. Hlavnou výhodou je, že úver je možné uviesť ako náklad v daňovom priznaní.

Čo je potrebné doložiť k pôžičke pre podnikateľov?

Pochopiteľne je potrebný OP žiadateľa, ako aj OP konateľov spoločnosti – podľa výpisu z OR SR (v prípade spoludlžníka je potrebný aj jeho OP a príjem). Doložiť je treba aj kartičku k účtu, poprípade výpis z účtu, živnostenský list alebo iné oprávnenie na podnikanie/výpis z OR SR. Rovnako aj potvrdenie o výške daňovej povinnosti z daňového úradu za posledné 2 roky, výpisy z bankového účtu žiadateľa za posledné 3 mesiace, resp. faktúry za posledné 3 mesiace, ktoré zároveň dokazujú, že žiadateľ vykonáva svoju činnosť. Ak máte dlh v Sociálnej poisťovni presahujúci 600 €, je nevyhnutné doložiť potvrdenie z tejto inštitúcie.

Postup o všeobecnú žiadosť

Prvým krokom je vypísať online žiadosť, kde stačí uviesť vaše meno, priezvisko, PSČ, telefónne číslo a pracovný pomer. Nasleduje odškrtnutie políčka so súhlasom o spracovaní osobných údajov a odoslanie žiadosti. Do niekoľkých minút vás bude pracovník Profi Creditu kontaktovať, aby ste svoju žiadosť potvrdili. Dohodnete si osobné stretnutie s obchodníkom, pri ktorom bude potrebné podpísať zmluvu a v najbližších hodinách môžete očakávať doručenie financií.

Hľadáte úverovú kalkulačku od Profi Creditu? Bohužiaľ v súčasnosti neexistujeKalkulačka chýba

Kalkulačka je často vyhľadávaný nástroj hlavne z toho dôvodu, že vám umožňuje prispôsobiť si splátku tak, ako potrebujete. Rovnako obsahuje údaje o výške úroku, ako aj o ročnej percentuálnej miere nákladov. Je súčasťou skoro každej inštitúcie poskytujúcej pôžičky. Kalkulačka však chýba, a preto bližšími informáciami o výške úroku nedisponujeme. Všetky informácie vám budú poskytnuté až na stretnutí s obchodným agentom Profi Creditu (prípadne môžete využiť nejaký kontakt uvedený nižšie).

Dlžníci

Ak sa stane, že nie ste schopný splatiť pôžičku od Profi Credit do vopred stanoveného termínu, je na vás, aby ste kontaktovali obchodníka danej spoločnosti a dohodli sa na ďalších krokoch. Ani dlžníci nie sú za vznik takejto situácie odsudzovaní a jeho pracovníci sa snažia navrhnúť čo najlepšie možné riešenie. Je možné, že za predĺženie splátky budú dlžníci sankcionovaní.

Egate

V prípade, že už ste klientom Profi Creditu, automaticky ste získali prístup k Egate. Aby ste sa mohli prihlásiť, systém Egate si vyžiada údaje ako meno, heslo a rovnako aj pozíciu špeciálneho čísla, ktoré sa nachádza na vami obdržanej GRID karte. Pomocou Egate môžete kontrolovať stav vašej pôžičky.

Máme pre Vás kompletné kontaktné údaje na nebankovku Profi CreditKontakt

Akékoľvek otázky vám budú zodpovedané na bezplatnom čísle: 0800 333 033

Kontakt na sídlo spoločnosti:
PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o.
Pribinova 25
824 96 Bratislava
tel. +421 2 20 64 11 59
fax: +421 2 20 64 11 70
e-mail: proficredit@proficredit.sk

Kontakt na pobočky:

Bratislava:
Mliekarenská 10 (1. poschodie, č. kanc. 133)
824 96 Bratislava 26
tel. 02/32 11 52 72
fax: 02/32 11 52 70
e-mail: regba@proficredit.sk

Nitra:
Fraňa Mojtu 18
949 01 Nitra
tel. 037/65 42 410
fax: 037/65 42 411
e-mail: regnr@proficredit.sk

Banská Bystrica:
Ulica ČSA 24
974 01 Banská Bystrica
tel. 048/ 412 60 71
fax: 048/ 412 60 72
e-mail: regbb@proficredit.sk

Košice:
Krivá 23
040 01 Košice
tel. 055/ 680 62 69
fax: 055/ 680 62 69
e-mail: regke@proficredit.sk

Profi Credit a jeho možnosti
5 (100%) 13 hlasov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *