Profi Credit a jeho možnosti

Profi Credit poskytuje pôžičky nie len občanom, ale aj podnikateľomProfi Credit patrí k jedným z najznámejších poskytovateľov nebankových pôžičiek na Slovensku. Známy je tiež pod transkripčnou formou Proficredit alebo Profikredit. Nebanková spoločnosť u nás funguje už od roku 2000, kedy bola známa pod názvom Profireal, čo je vlastne aj akási materská spoločnosť, existujúceho pod týmto menom od roku 2008. Do roku 2011 poskytla svojim klientom 44,5 milióna eur. Má k dispozícii 450 finančných agentov, ktorí sú ochotní navštíviť svojich zákazníkov (aj potenciálnych) po celom Slovensku.

Pôžička

Rýchla Profi Credit pôžička umožňuje doručenie vami žiadaných financií už do 24 hodín od schválenia žiadosti. Čo sa týka sumy, ktorú máte prostredníctvom tejto spoločnosti k užívaniu, od 300 eur siaha až do 4000 eur. Veľkú obľúbenosť týchto pôžičiek vidieť na finančných výsledkoch firmy.

Vo všeobecnosti by sme mohli pôžičky rozdeliť podľa toho, kto o nich požiada:

 1. občania – tzv. zamestnanecký úver
 2. podnikatelia

1. pre občanov

Tento typ pôžičky sa adresuje hlavne tým, ktorých prekvapili nečakané výdaje. Ak máte stály príjem, máte veľké šance na schválenie žiadosti. Do tejto kategórie pôžičky je možné zaradiť aj dôchodcov, ženy na materskej dovolenke, ako aj pracujúcich za hranicami Slovenska. K žiadosti nie je treba dokladovať účel.

Profi Credit pri tomto type pôžičky sprostredkováva peniaze vo výške od 300 eur do 1500 eur. Splácať je možné po dobu 18 až 42 mesiacov. Peniaze vám budú odoslané na účet.

Čo je potrebné doložiť k pôžičke pre zamestnancov?

V prvom rade je dôležitý OP žiadateľa (alebo aj jeho ručiteľa) a kartička k bežnému účtu. Z názvu vyplýva, že je potrebný doklad o príjme overený zamestnávateľom (poprípade dokumenty ako oxeroxovaná pracovná zmluva, výpisy z účtu s výplatou za posledné 3 mesiace a výplatná páska za posledný odpracovaný mesiac). Dôchodcovia musia predložiť dôchodkový výmer. Dokladovať je potrebné aj aspoň jeden z bežných mesačných nákladov (SIPO, platba za elektrinu…), ako aj príjmy navyše (prídavky…).

Ak svoju pôžičku riadne splácate, máte možnosť na tzv. revolving, to znamená, že počas splácania vám môže Profi Credit Slovakia poskytnúť ďalšie finančné prostriedky. Znovu sa vracajúci zákazníci majú pri posudzovaní žiadosti výhodu.

Všeobecnými podmienkami na schválenie žiadosti sú: mať pravidelný mesačný príjem, ako aj byť plnoletý (mať nad 18 rokov).

2. pre podnikateľov

Profi Credit poskytuje pre podnikateľov 2 typy úverov, pri ktorých umožňuje pôžičku vo výške od 1000 eur do 4000 eur:

a, Preklenovací úver so splatnosťou 3 – 18 mesiacov je dostupný pre podnikateľov vykonávajúcich činnosť aspoň 18 mesiacov, ktorých hrubý ročný príjem je aspoň 10 000eur

b, PROFI úver so splatnosťou 24 – 48 mesiacov je vhodný aj pre začínajúcich podnikateľov, ktorých hrubý ročný príjem je aspoň 4 999 eur; v prípade, ak podnikáte menej ako 12 mesiacov a ak váš hrubý ročný príjem je nižší ako 10 000 eur je pri tomto type úveru nevyhnutný bonitný spoludlžník

Aké sú výhody pôžičky pre podnikateľov?

Vaša žiadosť o úver bude posúdená na základe hrubých ročných príjmov (teda momentálne nemusíte vykazovať zisk). Ponúka sa vám možnosť bezplatne odložiť 2 splátky, poprípade splatiť váš úver predčasne. Neplatíte žiaden poplatok za poskytnutie úveru. Nemusíte dokladovať podnikateľský plán ani znalecký posudok na doložený majetok. Hlavnou výhodou je, že úver je možné uviesť ako náklad v daňovom priznaní.

Čo je potrebné doložiť k pôžičke pre podnikateľov?

Pochopiteľne je potrebný OP žiadateľa, ako aj OP konateľov spoločnosti – podľa výpisu z OR SR (v prípade spoludlžníka je potrebný aj jeho OP a príjem). Doložiť je treba aj kartičku k účtu, poprípade výpis z účtu, živnostenský list alebo iné oprávnenie na podnikanie/výpis z OR SR. Rovnako aj potvrdenie o výške daňovej povinnosti z daňového úradu za posledné 2 roky, výpisy z bankového účtu žiadateľa za posledné 3 mesiace, resp. faktúry za posledné 3 mesiace, ktoré zároveň dokazujú, že žiadateľ vykonáva svoju činnosť. Ak máte dlh v Sociálnej poisťovni presahujúci 600 €, je nevyhnutné doložiť potvrdenie z tejto inštitúcie.

Postup o všeobecnú žiadosť

Prvým krokom je vypísať online žiadosť, kde stačí uviesť vaše meno, priezvisko, PSČ, telefónne číslo a pracovný pomer. Nasleduje odškrtnutie políčka so súhlasom o spracovaní osobných údajov a odoslanie žiadosti. Do niekoľkých minút vás bude pracovník Profi Creditu kontaktovať, aby ste svoju žiadosť potvrdili. Dohodnete si osobné stretnutie s obchodníkom, pri ktorom bude potrebné podpísať zmluvu a v najbližších hodinách môžete očakávať doručenie financií.

Hľadáte úverovú kalkulačku od Profi Creditu? Bohužiaľ v súčasnosti neexistujeKalkulačka chýba

Kalkulačka je často vyhľadávaný nástroj hlavne z toho dôvodu, že vám umožňuje prispôsobiť si splátku tak, ako potrebujete. Rovnako obsahuje údaje o výške úroku, ako aj o ročnej percentuálnej miere nákladov. Je súčasťou skoro každej inštitúcie poskytujúcej pôžičky. Kalkulačka však chýba, a preto bližšími informáciami o výške úroku nedisponujeme. Všetky informácie vám budú poskytnuté až na stretnutí s obchodným agentom Profi Creditu (prípadne môžete využiť nejaký kontakt uvedený nižšie).

Dlžníci

Ak sa stane, že nie ste schopný splatiť pôžičku od Profi Credit do vopred stanoveného termínu, je na vás, aby ste kontaktovali obchodníka danej spoločnosti a dohodli sa na ďalších krokoch. Ani dlžníci nie sú za vznik takejto situácie odsudzovaní a jeho pracovníci sa snažia navrhnúť čo najlepšie možné riešenie. Je možné, že za predĺženie splátky budú dlžníci sankcionovaní.

Egate

V prípade, že už ste klientom Profi Creditu, automaticky ste získali prístup k Egate. Aby ste sa mohli prihlásiť, systém Egate si vyžiada údaje ako meno, heslo a rovnako aj pozíciu špeciálneho čísla, ktoré sa nachádza na vami obdržanej GRID karte. Pomocou Egate môžete kontrolovať stav vašej pôžičky.

Máme pre Vás kompletné kontaktné údaje na nebankovku Profi CreditKontakt

Akékoľvek otázky vám budú zodpovedané na bezplatnom čísle: 0800 333 033

Kontakt na sídlo spoločnosti:
PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o.
Pribinova 25
824 96 Bratislava
tel. +421 2 20 64 11 59
fax: +421 2 20 64 11 70
e-mail: proficredit@proficredit.sk

Kontakt na pobočky:

Bratislava:
Mliekarenská 10 (1. poschodie, č. kanc. 133)
824 96 Bratislava 26
tel. 02/32 11 52 72
fax: 02/32 11 52 70
e-mail: regba@proficredit.sk

Nitra:
Fraňa Mojtu 18
949 01 Nitra
tel. 037/65 42 410
fax: 037/65 42 411
e-mail: regnr@proficredit.sk

Banská Bystrica:
Ulica ČSA 24
974 01 Banská Bystrica
tel. 048/ 412 60 71
fax: 048/ 412 60 72
e-mail: regbb@proficredit.sk

Košice:
Krivá 23
040 01 Košice
tel. 055/ 680 62 69
fax: 055/ 680 62 69
e-mail: regke@proficredit.sk

Rýchle pôžičky sem, rýchle pôžičky tam

Rýchle pôžičky ponúkajú možnosť ako veľmi rýchle získať potrebné peniazeNa výber vhodnej pôžičky môžete nazerať z viacerých hľadísk. Napríklad z hľadiska finančného – koľko eur si reálne potrebujete zaobstarať; z hľadiska splatnosti – koľko času máte na splatenie vypožičanej sumy; z hľadiska výšky úroku – koľko eur navyše zaplatíte; z hľadiska dostupnosti- aké možnosti pôžičky máte, ak ste nezamestnaný, študent, dôchodca…; ako aj z hľadiska rýchlosti doručenia – dokedy vám pôžička bude na účet doručená? V prípade, že potrebujete peniaze ihneď, sú tu pre vás rýchle pôžičky online. V súčasnosti je viacero poskytovateľov týchto pôžičiek. Ak ste sa ešte nepustili do hľadania , tak vám hneď odporučíme sprostredkovateľov rýchlej pôžičky na Peniazomat. Peniazomat spolupracuje len s tými najdôveryhodnejšími (ich dôveryhodnosť si je možné overiť aj na internetovej stránke NBS).

V čom teda tkvie výhoda žiadosti online?

Spočíva v dobe, za ktorú sa žiadateľ dostane k žiadaným peniazom. Po schválení žiadosti, ktoré môže trvať niekoľko minúť, sa rýchla pôžička zaväzuje odoslať peniaze svojmu klientovi čo najrýchlejšie možne. Peniaze prichádzajú zväčša do 10 minút od schválenia, v prípade vyťaženosti poskytovateľa to môže byť aj niekoľko hodín, maximálne však 24. Žiaden iný sprostredkovateľ pôžičky vám za taký krátky čas požadované peniaze neposkytne (iba žeby išlo o súkromnú osobu).

Pri žiadosti máte niekedy možnosť vybrať si, akou formou vám majú byť financie doručené. Väčšinou ide o účet alebo hotovosť. Na účet je presadzovaná hlavne pri online žiadostiach, kedy to len urýchli doručenie peňazí. Na ruku je pri online žiadostiach veľmi ojedinelá, ale nie nemožná. Väčšinou je potrebné stretnutie s agentom danej nebankovky, čo ruší anonymitu, ktorú by ste mali zabezpečenú v prípade peňazí na účet.

Je aj iná možnosť ako online?

Áno, tou možnosťou sú rýchle pôžičky cez sms. Stačí, ak máte po ruke mobilný telefón s kreditom, číslo na sms pôžičku a správny tvar sms. Niektoré úvery cez sms vyžadujú, aby ste už boli predtým registrovaní, čo je možné urobiť online. Potom dostanete číslo, ktoré využívate pri žiadosti cez sms. Stojí za zmienku, že niektoré cez sms majú dlhšiu čakaciu dobu (čakanie na financie po schválení) než rýchle pôžičky online.

Bez dokladovania príjmu? Je to možné!

Možno patríte k ľuďom, ktorých príjmy ani z polovice nedosahujú priemerný plat Slováka (cca 800 €) a možno ani minimálnu mzdu. Po odrátaní kadejakých poplatkov je vzniknutá výsledná suma na zaplakanie. Takže rozumieme, že niektorí jednoducho nechcú dokladovať príjem. Opačný extrém je zas, ak nemáte žiaden príjem a práve preto ho nechcete, a teda ani nemôžete dokladovať. Rýchle pôžičky bez dokladovania príjmu od vás nebudú žiadať potvrdený doklad o výške príjmu od zamestnávateľa, preto sú dostupné širokej verejnosti. Na rôznych internetových formulároch online môže byť kolónka, kde máte zadať svoj približný mesačný príjem. Nie je potrebné hneď panikáriť, pretože suma, ktorú uvediete sa nebude overovať. Je to len pre predstavu poskytovateľa o vašej situácii.

Existujú aj rýchle pôžičky, pri ktorých sa neoveruje register dlžníkovBez registra? Samozrejme!

Mnoho z nás už má skúsenosti s pôžičkovými inštitúciami, či už bankovými alebo nebankovými. Bankové inštitúcie si vedú evidenciu dlžníkov, to znamená, že každý kto mal kedy čo dočinenia s pôžičkou je v tomto zozname zapísaný. Pritom nezáleží na tom, či ste poctivo splácali alebo nie. V nevýhode sú hlavne tí, ktorí poctivo nesplácali, keďže aj tento fakt je poctivo zaznamenaný a práve ten zmenšuje šance na schválenie ďalšej pôžičky. Práve rýchle pôžičky bez registra neprihliadajú na túto evidenciu a poväčšine do nej ani nenazerajú.

Pre nezamestnaných? Nech sa páči!

Ak nejaký váš príbuzný hľadá úver online, ktorý si nekladie podmienku trvalého zamestnania, potom mu povedzte, že ste ho už našli. Rýchle pôžičky pre nezamestnaných berú na vedomie, že každý sa môže ocitnúť v núdzi. Možno ste poberateľom/kou sociálnych dávok. Aj v takom prípade vám môže byť žiadosť schválená. Nevyskúšate, neuvidíte. Je vhodné dodať, že dôverčivosť nebankových spoločností, ktoré poskytujú takto peniaze sa odráža na vyššej úrokovej sadzbe (nižšie).

Pred výplatou? Opäť raz áno!

Ak ste zamestnaný, ale do cesty vám tesne pred výplatou vbehli nečakané náklady, bez problémov môžete požiadať o financie. Rýchle pôžičky pred výplatou sú pre vás riešením, ako sa ihneď a pohodlne dostať k potrebným financiám a vzniknuté problémy zažehnať.

Obmedzenia

Každá pôžička nesie so sebou aj nejaké obmedzenia. Hlavne teda finančné a obmedzenia doby splatnosti. Táto forma požičania si nebude výnimkou.

 1. Aj rýchle pôžičky majú isté obmedzenia, resp. limity na sumy, koľko si môžete požičaťFinančné obmedzenia

Rýchle pôžičky sú poskytovanými finančnými prostriedkami limitované. Podľa toho, od koho si chcete požičať sa jednotlivé sumy môžu odlišovať. Pri CreditOne máte možnosť požičať si od 5€ do 180€. Pôžičkomat ponúka od 25€ – 350€. Ferratum poskytuje financie vo výške od 30€ – 350€. Pri podrobnejšom prieskume je pravdepodobnosť výskytu iných nebankoviek, ktoré poskytujú takéto peniaze vyššia a paralelne aj ponúkaná suma sa môže navýšiť. No vyššie zmienené spoločnosti sú overené a na trhu sú už niekoľko rokov. Menej známe nebankovky nemusia byť vždy seriózne.

Ku finančnému obmedzeniu je možné priradiť aj výšku úrokovej sadzby, ktorá je v porovnaní s ostatnými typmi pôžičiek o niečo navýšená. Nie je tajomstvom, že úrok rýchlej pôžičky online môže prekročiť aj 20%, ale na druhej strane to nie je ani pravidlo. Spoločnosti Ferratum, CreditOne a Pôžičkomat majú pre nováčikov v pôžičkách akciu v podobe odpustenia úroku – sumu vrátite v takej výške, akú ste si požičali.

Ruka v ruke s úrokom ide aj doba splatnosti. Čím dlhšie sa rozhodnete splácať, tým viac eur zaplatíte na úroku.

 1. Obmedzenia doby splatnosti

Ďalšou, možno aj nevýhodou je jej kratšia splatnosť. Tá sa podľa výšky požičanej sumy pohybuje od 5 dní po 31 dní. Nie však viac. Viac by to mohlo byť v prípade, že by ste požiadali o prolong doby splatnosti. To však môže znamenať výdavky navyše, v podobe zvýšeného úroku. Niektoré spoločnosti ponúkajú prolong bez poplatkov.

Všetky potrebné údaje o konkrétnych rýchlych pôžičkách si môžete preskúmať priamo na stránke poskytovateľa. A v neposlednom rade sa pri výbere držte pravidla „dôveruj, ale preveruj“.

Nebankové pôžičky majú mnoho výhod…

Aj pôžička v nebankovke prináša isté výhody oproti pôžičke v bankeNebankové pôžičky sú poskytované primárne nebankovými spoločnosťami. Tie, hoci nemajú status „banka“, môžu vďaka licencii požičiavať peniaze širokej verejnosti. Dôveryhodnosť jednotlivých spoločností si môžete overiť na stránke Národnej banky Slovenska. Vo všeobecnosti majú v porovnaní s bankovými nenáročnejšie kritéria na získanie úveru, no ako negatívum sa môže javiť vyššia úroková sadzba. O všetkom si povieme podrobnejšie v nasledujúcich častiach.

Hlavnými dôvodmi, prečo sa ľudia snažia siahať po týchto finančných produktoch sú ich výhody:

Prvým dôvodom je vaša banková minulosť

Ak ste už niekedy čerpali pôžičku od nejakej bankovej inštitúcie, ale mali ste problém s jej splácaním, poprípade ste nesplácali, chcene či nechcene ste sa ocitli so záznamom v zozname dlžníkov. Nebankové pôžičky bez registra na tejto url peniazomat.sk na tento zoznam nenazerajú.

Druhým dôvodom je účel

Ak si chcete požičať peniaze, ale nechcete alebo nemôžete dokladovať účel, pri tomto spôsobe požičania peňazí sa nemusíte báť, že vás o neho budú žiadať. Prijaté financie môžete minúť na čokoľvek, pretože poskytovateľov nebankových pôžičiek nezaujíma, na čo ste ich minuli. Odo dňa ich prijatia na váš účet, sú vo vašom vlastníctve.

Možno ste už počuli o americkej pôžičke. Ide o špeciálny typ, ktorého cieľom je vyhnúť sa práve dokladovaniu účelu. Je pri nej nutné ručiť nehnuteľnosťou. Ak ste dlžníkom v úverovom registri, nepredstavuje to problém, keďže do neho nenazerá. Potrebné je ale osobné stretnutie s agentom a posudok znalca o založenej nehnuteľnosti.

Tretím dôvodom je dokladovanie príjmu

Väčšina ľudí zháňajúcich financie žije v predstave, že predpokladom na schválenie pôžičky je mať stále zamestnanie. Pri tomto úvere to tak nemusí byť. Nebankové pôžičky bez dokladovania príjmu sú tu hlavne pre tých, ktorí žiadajú o nižšie čiastky (cca do 350 eur). Pri vypisovaní online žiadosti možno bude potrebné vyplniť kolónku s príjmom, ale ten reálne nikto overovať nebude. V prípade vyšších súm (nad 10 000 eur) už môžete byť o dokladovanie príjmu požiadaný. Samozrejme nie je to pravidlo a závisí to od podmienok konkrétneho poskytovateľa.

Štvrtým dôvodom je ručenie

Je tu aj pre tých, ktorí sa boja ručiť čímkoľvek, pretože do budúcna nevidia a nevedno, čo osud prinesie. Snáď jediný úver, ktorý sa tomuto dôvodu vymyká je americká nebanková pôžička (vyššie).

Piatym dôvodom je adresnosť

Majú širokú adresnosť. Širokú vo význame, že sú dostupné skutočne každému. Vyššie bolo spomenuté, že u väčšiny poskytovateľov nemusíte dokladovať príjem, a tak je nebanková pôžička dostupná seniorom, študentom, ženám na materskej, čakateľom na výplatu, ale aj nezamestnaným

Splatiteľnosť a výška pôžičky

Podľa toho, o akú sumu požiadate, možno nebankové spoločnosti rozdeliť do dvoch základných skupín pôžičiek:

 1. Rýchle

Výhodou rýchlych nebankových pôžičiek je rýchlosť ich spracovania a odoslania na účet. Väčšinou sa tieto akcie odohrávajú simultánne v priebehu niekoľkých minút. Je však možné aj to, že po obdržaní informácie o schválení úveru, budú peniaze na účet doručené trochu neskôr (do pár minút alebo do 24 hod po schválení, viac je to len zriedkavo). Do 24 hod máte k dispozícií peniaze ihneď, ktoré vám poskytnú sumy už od 5 eur do 350 eur. V prípade rýchlych úverov môžete požiadať o oveľa vyššie sumy – aj do 6 000 eur, no čakanie na ich odoslanie môže trvať aj niekoľko dní. Ich splatná doba sa pohybuje v intervale 15 dní, až po mesiace. V prípade typu ihneď je to maximálne 31 dní.

 1. klasické

Ich vybavovanie je o niečo zdĺhavejšie, no môžete požiadať o oveľa vyššie čiastky. Až do 34 000 eur. Klasické úvery môžu mať, v porovnaní s rýchlymi, prísnejšie podmienky. Môžu požiadať o dokladovanie príjmu a o ručenie, ale opäť platí, že to nie je pravidlo. Čo sa týka splatnej lehoty, máte oveľa viac času, než pri rýchlych pôžičkách. Táto doba môže prekračovať aj niekoľko rokov.

Ak nezvládate splatiť požičanú čiastku do termínu splatnosti, upovedomte o tom daného poskytovateľa. V opačnom prípade vám môže byť naúčtovaná pokuta z omeškania splátky. S poskytovateľom je možné dohodnúť sa o presunutí termínu. Pri prvom presune by to malo byť zdarma, sú však aj také nebankové spoločnosti, ktoré si nejaké poplatky účtujú. Všetko je o naštudovaní si pravidiel pred vyžiadaním pôžičky od poskytovateľa.

Dobu splatnosti si v prípade vyšších súm určujete sami. Je však potrebné počítať s tým, že ku splateniu je treba okrem výšky požičanej čiastky prirátať aj úroky.

Je dôležité sledovať úrokovú sadzbu a RPMN pri nebankových pôžičkáchÚroková sadzba, ročná percentuálna miera nákladov

Všeobecne platí, čím dlhšia doba splatnosti, tým vyšší úrok. Ale na trhu sú také nebankové spoločnosti, pri ktorých výška úroku ostáva nemenná počas celej doby splácania. Úroková sadzba je v porovnaní s bankovými subjektmi o niekoľko percent vyššia. Teda, úrok je číslo v percentách, ktoré vám napovie, koľko eur viac by ste k dlžnej čiastke zaplatili. Pri nízkych sumách nie je až také dôležité, samozrejme pokiaľ sa nezapletiete s úžerníkom. Pri vyšších sumách môže byť tento rozdiel citeľný. RPMN je relevantné hlavne pri vyšších sumách s dlhšou dobou splatnosti, keďže určuje výšku nadbytočných výdavkov, vrátane úroku, za jeden rok.

Jednotlivé ponuky poskytovateľov sa líšia. Niektorí dokonca, pri vašej prvej pôžičke, zrušia úrok úplne.

Spôsoby požiadania o úver

Môžete požiadať buď online alebo pomocou sms. Online formulár je možné nájsť na stránke poskytovateľa. Viacero ponúk je dostupných aj na stránke peniazomat.sk. Sms je spôsob požiadania financií cez mobilný telefón. Je potrebné v správnom tvare odoslať sms správu na vopred dané sms číslo. Peniaze vám budú odoslané zväčša na účet.

Medzi najlepších poskytovateľov nebankových pôžičiek patria Ferratum, Cetelem, CreditOne, HomeCredit, Pôžičkomat…

V prípade hlbšieho záujmu sa ráčte obrátiť tu.

Provident pôžičky

Provident pôsobí na Slovenskom trhu už pomerne dlhú dobuV roku 2001 sa na slovenskom trhu nebankových spoločností objavila nová spoločnosť Provident Financial. Tento subjekt vznikol vo Veľkej Británii v roku 1880. Samotný Provident je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny IPF (International Personal Finance), pôsobiacej v ôsmich krajinách, okrem Slovenska ešte v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Bulharsku, Litve a Mexiku. Služby tejto skupiny doteraz využilo vyše 2,6 milióna zákazníkov. Významným rysom tejto spoločnosti je snaha profilovať sa ako spoľahlivý a férový poskytovateľ rýchlych nebankových pôžičiek. Len na Slovensku má s touto spoločnosťou skúsenosti takmer pol milióna zákazníkov. Za týmto vysokým číslom stojí jednak zodpovedný prístup k zákazníkom a zároveň dodržiavanie pravidiel zodpovedného požičiavania, transparentným spôsobom a bez skrytých poplatkov. Disponuje viac ako 1500 obchodnými zástupcami po celej republike, čo má výrazný podiel na dostupnosti a rýchlosti získania pôžičky v tejto nebankovej spoločnosti. Okrem poskytovania pôžičiek vyvíja spoločnosť aktivity aj v oblasti vzdelávania, zlepšovania finančnej gramotnosti a podpory rôznych neziskových organizácii.

Našim cieľom v nasledujúcich riadkoch bude predstaviť a hlavne sprehľadniť ponuku produktov od spoločnosti Provident. Pretože pokiaľ ste sa dostali do situácie, kedy potrebujete získať rýchlu pôžičku na nečakané výdavky, určite nechcete strácať čas prezeraním stránky tej, či onej nebankovej spoločnosti pri hľadaní pre Vás najvýhodnejšej ponuky. Ďalším krokom, ktorým sa Vám budeme snažiť pomôcť je poskytnutie všetkých dôležitých kontaktov na spoločnosť v závere článku, v časti „Kontakty“.

Provident pôžičky – ako sa v nich vyznať?

Spoločnosť Provident Slovakia pôžičky poskytuje v dvoch základných variantoch – pôžička na platobnej karte a pôžička na bankový účet. Najprv predstavíme základné podmienky pôžičiek a následne poukážeme na tieto dva varianty so špecifickým ohľadom na ich hlavné rozdiely.

Základné informácie

 • pôžička od 160 € do 2300 €
 • doba splatnosti od 60 do 100 týždňov
 • bez ručiteľa
 • bez dokladovania účelu
 • bez skrytých poplatkov
 • rýchle vybavenie

Podmienky získania sú pevne danéPôžička od Providentu je určená najmä zákazníkom, ktorí potrebujú rýchle vybavenie ich žiadosti. V tomto prípade nie je problémom ani to, pokiaľ má žiadateľ záznam v registri dlžníkov. Pri posudzovaní žiadosti je každá z nich hodnotená podľa aktuálnych finančných podmienok žiadateľa. Pôžička začína už pri sume 160 € a končí sumou 2300 €, čiže sa jedná predovšetkým o malú resp. strednú pôžičku. Dobu splácania si klient môže zvoliť na týždennej alebo mesačnej báze. V prípade prvej ide o obdobie 60 až 100 týždňov. Pokiaľ si vyberie druhú možnosť, tak podľa výšky sumy môže splácať 3 až 22 mesiacov. Výhodou produktov je to, že nie je potrebné preukazovať na čo túto pôžičku chcete využiť a zároveň nie je potrebný ručiteľ. Firma garantuje rýchlosť vybavenia a to, že klient si počas doby splácania nenájde nepríjemné prekvapenie v podobe skrytých poplatkov. Odvrátenou stranou mince je to, že samotné vybavenie pôžičky je spojené s poplatkami. Keďže sa jedná o pôžičku z nebankovej spoločnosti, úroková sadzba začína od 21,61% ročne a RPMN 54,69% ročne. V prípade záujmu o pôžičku odporúčame využiť kalkulačku na stránke poskytovateľa, kde si žiadateľ môže vopred pozrieť výšku svojich úrokov a výslednú sumu, ktorú bude musieť splatiť.

Pri splácaní môže klient využiť službu Komfort. Je to dobrovoľná doplnková služba, ktorej cieľom je maximálna starostlivosť obchodného zástupcu o svojho klienta počas trvania zmluvného vzťahu. Radí mu pri problémoch so splácaním, informuje ho o špeciálnych ponukách a hlavne má na starosti výber splátok v riadnych termínoch. Pre zákazníka je výhodou, že sa nemusí starať o termíny a spôsob vyplácania splátok, no negatívom je spoplatnenie tejto služby výraznou sumou. Čiže v konečnom dôsledku si klient za svoj komfort poriadne preplatí úver. Provident ponúka možnosť predčasného splatenie úveru podľa platnej legislatívy, čiže zákazník bude povinný platiť úroky a poplatky len za obdobie od poskytnutia pôžičky do jej splatenia.

Pre svojich dlhodobých zákazníkov, ktorí včas splácajú svoje úvery, prináša Provident Slovakia službu Zľava plus. Vďaka tejto službe môžu klienti získať hneď niekoľko významných benefitov. Ide o možnosť získať vyššiu pôžičku, ktorá môže byť zároveň lacnejšia až o 46% s úrokom od 11,45% a RPMN od 36,30%. Zľavu plus môžu využiť všetci klienti, ktorí spĺňajú tieto požiadavky:

 • sú klientmi Providentu minimálne 1 rok
 • splácajú svoju aktuálnu pôžičku včas a v stanovenej výške
 • Zľava plus platí aj pre zákazníkov, ktorí pôžičku doplatili najdlhšie pred rokom

Podmienky získania pôžičky

 • vek min. 18 rokov
 • platný občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • doklad o príjme za posledné 3 mesiace (zamestnanec – výplatná páska, podnikateľ – výpis z daňového priznania, dôchodca – dôchodkový výmer)
 • doklad o trvalom bydlisku
 • v niektorých prípadoch je potrebné aj potvrdenie o sociálnom poistení

Z uvedených podmienok vyplýva, že táto pôžička pre nezamestnaných nie je určená. Zároveň pri schvaľovaní pôžičky môže spoločnosť Provident nahliadnuť do úverového registra dlžníkov, aby zistila platovú disciplinovanosť žiadateľa. V istých prípadoch sa vyžaduje aj potvrdenie zo Sociálnej poisťovne. Ak máte pochybnosti o tom, či spĺňate podmienky udelenia pôžičky, zavolajte na infolinku, ktorej číslo je uvedené v závere článku.

Spôsob vybavenia pôžičky

Žiadosť môžete uskutočniť dvomi spôsobmi:

 • online: vyplníte online formulár žiadosti na internete a Provident Vám okamžite pošle

predbežné rozhodnutie

 • telefonicky: zavolajte na infolinku 0850 111 104

(po – pia 8:00 – 20:00, so-ne 9:00-18:00)

Na platobnej karte

 • bezplatné vydanie karty
 • peniaze kedykoľvek
 • ku karte nepotrebujete bežný účet v banke
 • platnosť karty 3 roky
 • výber hotovosti z bankomatov všetkých bánk

Pôžička na platobnej karte je v podstate poskytnutie úveru od spoločnosti Provident, ktorý si môže klient čerpať prostredníctvom platobnej karty MasterCard. Platby s touto kartou môže držiteľ vykonávať maximálne do výšky poskytnutých finančných prostriedkov. To znamená, že klient si sumu na karte nemôže navýšiť. V prípade, ak splní predpísané podmienky, spoločnosť mu na túto kartu poskytne ďalšiu pôžičku. Použitie karty je možné na platby za nákupy a rovnako na výber z bankomatov všetkých bánk.

Ak si zvolíte pôžičku na platobnú kartu a schváli Vám ju, bude nasledovať tento postup:

 1. obchodný zástupca Vám kartu osobne doručí
 2. karta Vám bude automatický aktivovaná, o čom budete informovaní prostredníctvom SMS
 3. financie budete mať na karte dostupné do 13 kalendárnych dní od podpisu zmluvy
 4. od tej chvíle môžete kartu využívať a zároveň začínate splácať pôžičku prevodom na účet

Na bankový účet

 • peniaze priamo na Váš bankový účet
 • možnosť poslať peniaze na účet niekoho iného
 • rýchly proces schvaľovania

Pôžičku na bankový účet môžete využiť pokiaľ potrebujete peniaze a nechcete dokladovať ich využite. Výhodou je možnosť poslať financie aj na účet niekomu inému, napr. členovi rodiny, či priateľovi. Provident garantuje rýchly proces schvaľovania, no negatívom je odoslanie peňazí až do 13 kalendárnych dní.

V prípade schválenia pôžičky na bankový účet môžete očakávať tento postup:

 1. navštívi Vás obchodný zástupca, ktorý s Vami spíše zmluvnú dokumentáciu
 2. peniaze prídu na účet do 13. kalendárnych dní od podpisu zmluvy
 3. v 20. deň začínate sami splácať pôžičku prevodom na účet

Kontakt na Provident je možné nájsť priamo na ColosseumKontakty

Adresa spoločnosti: Provident Financial, s.r.o.

Mlynské nivy 49

821 09 Bratislava

tel. (+421) 0259 800 600

Infolinka: 0850 111 104

Email: zakaznicky.servis@provident.sk

V prípade sťažnosti: email: staznosti@provident.sk

tel. 0800 101 111 (bezplatne)

 

Veríme, že Vám tento článok pomohol zorientovať sa v ponuke spoločnosti Provident. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte využiť ktorýkoľvek z poskytnutých kontaktov, aby ste dostali odpovede na Vaše otázky.